Obhajoba disertační práce Petra Chvojky

Zveme Vás na obhajobu disertační práce Visible Light Communications for Indoor Applications našeho kolegy Petr Chvojky.

19. dubna 2018 ve 13:00
Místnost T2:C4-80