Obhajoba dizertační práce Pavla Škody

Obhajoba disertační práce Pavla Škody

Přijďte podpořit našeho doktoranda Pavla Škodu (školitelem je Stanislav Zvánovec) při obhajobě své disertační práce, jejíž název zní 'Photonic services for non-standard applications over all-optical networks'.

15. září 2017 ve 13:00
Místnost T2:C4-80