Obhajoba disertační práce Michaela Písaříka

Obhajoba disertační práce Micheala Písaříka

Přijďte podpořit našeho doktoranda Michaela Píšaříka při obhajobě své disertační práce s názvem 'Rare Earth Doped Fiber Lasers for Spectral Region about 2 Micrometers'.

19. června 2017 ve 14:30
Místnost T2:C4-80