A New Propagation Channel Synthesizer for UAVs in the Presence of Tree Canopies

Publikováno: 
08.03.2017

Tým šíření elektromagnetických vln ve spolupráci s Univerzitou ve Vigu nyní publikoval volně přístupný článek zabývající se návrhem nového simulátoru UAV kanálu v přítomnosti rozptylu na korunách stromů. Článek vyšel v rámci speciálního vydání prestižního časopisu MDPI Remote Sensing týkajícího se nových trendů v dálkovém průzkumu pomocí UAV. Odkaz na článek je uveden níže:

http://www.mdpi.com/2072-4292/9/2/151