Obhajoba disertační práce Václava Kabourka

Obhajoba disertační práce Václava Kabourka

Přijďte podpořit našeho doktoranda Vaška Kabourka při obhajobě své disertační práce, jejíž název zní 'Objects characterization by means of wideband signals'.

26. června 2017 ve 12:00
Místnost T2:C4-80